Servicii

Servicii in domeniul contractual


- contracte de vanzare-cumparare;
- contracte de schimb imobiliar;
- contracte de donatie;
- contracte de intretinere;
- contracte de renta viagera;
- acte de partaj de bunuri mobile sau imobile;
- contracte de imprumut cu sau fara ipoteca;
- contracte de inchiriere;
- contracte de garantie imobiliara;
- antecontracte sau promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare;
- contracte de imprumut de folosinta (comodat) sau de inchiriere de bunuri;
- contracte de imprumut sau donatie de bani.

Servicii in domeniul comercial


-redactarea si autentificarea actelor constitutive sau de modificare a societatiilor comerciale (contracte, statute, acte aditionale);
-consultanta de specialitate, pentru investitorii straini.

Servicii in domeniul succesoral


- dezbateri succesoriale finalizate cu eliberarea certificatului de mostenitor sau de legatar;
- redactarea si autentificarea partajelor(intelegerilor) intre parti;
- redactarea si autentificarea declaratiilor de acceptare (renuntare) la succesiuni;
- redactarea si autentificarea testamentelor;

Procedura divortului


-certificate de divort;

Procuri


- procuri generale;
- procuri de conservare si/sau administrare;
- procuri speciale privind instrainarea de bunuri mobiliare sau imobiliare, ipotecarea de bunuri imobile sau gajarea de bunuri mobile, succesorale, judiciare, de reprezentare la constituirea si modificarea societatilor comerciale sau agricole si pentru dizolvarea sau lichidarea acestora, de reprezentare generala la desfasurarea activitatii societatilor comerciale sau agricole, cu drept de a lua hotarari (drept de vot).

Declaratii


- declaratii privind statutul civil al persoanei (adoptie, casatorie, cetatenie, recunoasterea paternitatii, de schimbare a numelui);
- declaratii de acceptare a succesiunii;
- declaratii de renuntare la succesiune;
- declaratii de notorietate;
- declaratii privind valorificarea unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, si anume:
1. ajutor de somaj;
2.ajutor social;
3.stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si a vaduvelor acestora;
4.valorificarea drepturilor persoanelor handicapate.

Certificarea unor fapte in cazurile prevazute de lege
Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal:


- faptul ca o persoana se afla in viata;
- faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc;
- faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia.

Notarul public certifica, la cerere, procesele-verbale si hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor,
societatilor comerciale.

Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor


- Notarul public poate legaliza semnatura partilor numai pe inscrisurile pentru care nu se cere forma autentica, prin lege, ca o conditie de valabilitate a actului.
- La cererea partii, notarul public poate legaliza specimenul de semnatura al persoanei care se prezinta personal la sediul biroului notarial si care va semna in fata notarului public.
- Pentru legalizarea sigiliului, partea il va prezenta notarului public care, dupa verificare, va intocmi incheierea de legalizare.

Dare de data certa inscrisurilor


- Inscrisul caruia urmeaza sa i se dea data certa se intocmeste in numarul de exemplare cerut de parte.
- Notarul public intocmeste o incheiere in care arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale pentru darea de data certa si va indica data (anul, luna, ziua) si ora, daca i se solicita, precum si starea in care se afla inscrisul.

Legalizari copiilor de pe inscrisuri


- Notarul public elibereaza copii legalizate dupa inscrisurile originale prezentate de parti, dupa confruntarea copiei cu originalul.
- In situatia in care confruntarea copiei cu originalul inscrisului cere o pregatire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntarii efectuate de un expert desemnat de notar, potrivit prevederilor legale. In acest caz, incheierea este semnata si de expert.

Efectuarea si legalizarea traducerilor

- Traducerile de pe inscrisuri se efectueaza de traducatorul atestat potrivit legii, care le va semna, iar notarul public va legaliza semnatura traducatorului.

Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale

- La cererea partii, notarul public va elibera un duplicat al unui act original aflat in arhiva sa. In acest scop, notarul public va cita toate partile sau dupa caz, pe succesorii acestora.
- Duplicatul va avea aceeasi forta probanta ca si inscrisul original.