Acte

1. Dezbaterea succesiunii - Acte necesare


- certificat fiscal - de la Primaria locului situarii bunurilor succesorale
- certificat fiscal - ANAF - (se obtine cu adresa de la notar)
- Anexa I (eliberata de Primaria localitatii unde defunctul a avut ultimul domiciliu, pe baza certificatului de deces in original)
- Certificatul de deces, in original si copie
- Certificatele de nastere (si casatorie, unde este cazul) ale succesorilor, in original si copie
- Actele de identitate ale succesorilor (Buletin / Carte / Adeverinta de identitate), doar in original
- Actele de proprietate asupra bunurilor ce au au ramas de la defunct, original si copie (bunuri imobile, certificat de actionar, loc de veci, bani la banca / CEC, autoturism etc)
- Testament (daca este cazul), in copie si original

2.Testamente


- Actul de identitate al testatorului - persoana care lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
-Actul de identitate al legatarului - persoana in favoarea careia se lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
- Actul de proprietate asupra bunurilor ce sunt lasate prin testament

3.Antecontracte de vanzare-cumparare


- Acte de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
- Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara - unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.
- Extras de Carte Funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

4. Contracte de vanzare - cumparare / donatie / schimb / intretinere, contracte de partaj / lotizare / alipire, gaj, imprumut


* in caz de vanzare constructii - este necesar un certificat de performanta energetica
-Actele de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul tranzactiei (titlu de proprietate, contract de vanzare - cumparare, contract de donatie, contract de schimb, certificat de mostenitor, contract de construire si imprumut etc.), in original si copie.
-Actele de identitate ale partilor, in original si copie.
-Certificat fiscal pe numele proprietarului, din care sa rezulte ca este in evidenta Primariei cu imobilul ce face obiectul tranzactiei si ca nu are datorii (impozit pe cladire sau teren, taxa salubritate, amenzi auto etc.)

5. Contracte de ipoteca


- Acte de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
- Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara - unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.
- Extras de Carte Funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
- Documentatia cadastrala (CADASTRU- intocmit de un expert cadastral).
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

6. Contracte de comodat / inchiriere


Comodantul - cel care da lucrul spre folosinta
- Acte de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

Comodatarul - cel care primeste in folosinta lucrul
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
- Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale.

7. Declaratii autentice, procuri speciale si generale


- Actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
- Alte acte necesare, dupa specificul solicitarii Dvs

8. Legalizari de copii ale unor inscrisuri


- Exemplarul original si doua fotocopii ale actului pentru care se solicita copia legalizata.
- Actul de identitate al solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)

9. Legalizari de Semnatura


- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
- Actul pe care solicitati legalizarea semnaturii. Acesta trebuie sa fie NESEMNAT, in cate exemplare doriti, plus unul pentru arhiva biroului notarial.

10.Darea de data certa unor inscrisuri

- Actul pe care solicitati darea de data certa. Acesta trebuie sa fie NEDATAT, in cate exemplare doriti, plus unul pentru arhiva biroului notarial.
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

11. Eliberarea de duplicate de pe actele notariale intocmite

- Copie dupa actul original intocmit de notar. (daca exista)

12. Certificarea unor fapte

- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
- Somatia - Notificarea.

13. Certificarea proceselor-verbale si hotararilor adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor societatilor comerciale

- Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale.
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
- Alte documente necesare, dupa specificul solicitarii Dvs.

14. Actele necesare pentru procedura divortului

-carti de identitate soti
-certificat de nastere soti
-certificat de casatorie soti
-certificat de nastere copii minori, daca este cazul.

Precizari

Actele incheiate in fata Notarului Public sunt de Autoritate Publica, fiind valabile pe tot teritoriul Romaniei.
Pentru a fi recunoscute de autoritatile straine, actele notariale trebuie sa fie supralegalizate de Institutiile Romane abilitate (apostilate).
Birourile notariale nu pot lua in considerare actele care emana de la autoritatile altui stat, decat daca semnaturile si sigiliile acelor autoritati sunt supralegalizate sau apostilate.